Beyin Pili Uygulamaları, deneyim gerektiren Ameliyatlar olup, sonuçları hastadan hastaya ve girişimi yapan Hekimden Hekime değişiklik arz eder.
Süreç

Süreç

Bizi Takip Edin
Dokuzuncu Aşama - Kontrol Muayeneleri
Hastalar ilk programlama süreci sonrasında 1,5 -2 ay içerisinde tekrar görülüyorlar ve gerek duyulur ise verilen elektrik akımında ince ayarlar yapılıyor, ilaç tedavileri ayarlanıyor.

Bu süreç sonrasında hastaların bulundukları yerin uzaklığına ve ihtiyaçlarına göre yılda 3 veya 4 kere, 3-4 ayda bir kontrole gelmeleri öneriliyor.

Bu kontrol muayenelerinde Beyin Pillerinin batarya düzeyleri ve çalışma durumları kontrol ediliyor, hastaların ilaç tedavilerinde gerekli önerilerde bulunuluyor.
Sekizinci Aşama - Pil Programlama Süreci
Hastalardan pil programlaması için ameliyat sonrasında 2-3 hafta İstanbul'da kalmaları isteniyor. Bu süreçte hastalar haftada dört gün, ameliyat programlarına bağlı olarak sabah 08:00 de aç karına ve ilaç kullanmamış olarak görülüyorlar ve pil programlamaları ve bunun paralelinde ilaç ayarlamaları yapılıyor. Pil programlaması sırasında yapılan ayarlar paralelinde pil ilaç tedavisi etkisini üstlendiği için hastaların hemen her muayenede ilaç dozlarının tekrar ayarlanması da gerekli oluyor.

Hastaların pil programlanması süreçleri ameliyat sonrasında ortalama 2-3 hafta kadar sürüyor ve hastalar bu süreç sonrasında -İstanbul dışında oturuyorlar ise memleketlerine, evlerine geri dönüyorlar.
Yedinci Aşama - Pil Programlamasının Başlaması
Hastalar ameliyat oldukları haftanın bir sonrasındaki hafta başında pazartesi sabahı, hastanede poliklinikte ilk pil programlamasının başlanması için geliyorlar.

Bu aşamada hastalardan sabah saat 07:30 da kahvaltı ederek ve ilaç kullanmadan gelmeleri öneriliyor. Hastalara pil programlanması için ilaçsız - tutuk durumda olmaları gerektiğinden bir önceki gün 20:00 den sonra Parkinson ilacı kullanmamaları öneriliyor.

Hastaların ilk beyin pili programlanması sürecinde sistemin hatasız çalışıp çalışmadığı tekrar kontrol ediliyor ve beyin pili elektrotunun ucundaki her bir kutup ayrı ayrı programlanarak hastanın klinik bulgularına bakılıyor ve hangi ayarın hastaya daha fazla yarayacağı tespit ediliyor.

Hasta için en uygun olacağı düşünülen beyin pili elektrotu kutupları tespit edildikten sonra düşük ayarlardan başlanarak hastaların beyin pili elektrotu programlama süreci başlatılıyor.

Bu süreçte hastalara ve hasta ailelerine ilk programlama gününde hastalarda tespit edilen iyilik derecesinin test sırasında verilen yüksek elektrik akımı değerleri ile bağlantılı olduğu; zaman içerisinde verilen elektrik akımı şiddeti ile paralel olarak gözlenen kadar, hatta gözlenenden daha fazla iyileşmenin sağlanacağı, ancak beyinin uyum sağlaması açısından elektrik akımının kontrol muayenelerinde yavaş yavaş arttırılması gerektiği anlatılıyor.

Altıncı Aşama - Ameliyattan Sonraki Hastane Süreci
Hastalar ameliyattan hemen sonra mobilize oluyorlar, kalkıp oturup tuvalete gidebiliyorlar. Bu süreçte hastaların ilk kalkışlarında yanlarında kat hemşirelerinin olması, sonraki kalkışlarında da hasta yakınlarının hastalara göz-kulak olması öneriliyor.

Hastalar 15:00 sularında yemek yiyebiliyor ve ilaçlarını kullanmaya başlayabiliyorlar. Hastanın kolundaki serum ertesi sabaha kadar verilip çıkartılıyor, hastalar ameliyat sonrası 2. gün taburcu olana kadar damardan koruyucu antibiyotik tedavisi alıyorlar.

Hastaların ameliyat sonrası ilk gün sabahında kontrol Bilgisayarlı Beyin Tomografisi tetkikleri yapılarak beyine yerleştirilmiş elektrotların pozisyonları ve ameliyat sonrası bulgular değerlendiriliyor.

Hastalar ameliyat sonrası 2. günde gerekli önerilerle, bir sonraki kontrol gününe kadar hangi ilaçları nasıl kullanacakları ve nelere dikkat edecekleri önerilerek taburcu ediliyorlar.
Beşinci Aşama - Ameliyat
"Ameliyat sabah 07:00 de hastanın odasında buluşulup lokal anestezi ile hastanın başına stereotaktik çerçeve takılması ile başlıyor ve saat 12:30 civarında sonlanıyor. Hastalar uyandıktan ve ameliyathanede uyanma bölümünde bir süre dinlendikten sonra 13:30 sularında odalarına geri dönüyorlar."

Beyin pili ameliyatlarını Parkinson hastalarının ileri evrelerindeki hastalarda, ya da yüksek doz ilaç tedavisine ihtiyaç duyan yaşı genç hastalarda uyguluyoruz. Yaptığımız işlemde hastaya beyninde istediğimiz koordinatlara ulaşmak amacıyla öncelikle yatak başında lokal anestezi altında bir çerçeve takıyoruz. Bu çerçeveyi hastanın başına dört adet vida ile vidalıyoruz. Daha sonra hastayı MR ünitesine indiriyoruz ve MR filmlerini çekiyoruz. Böylelikle beyindeki ulaşmak istediğimiz teorik hedefin koordinatlarını hesaplamayı amaçlıyoruz. Bu hesaplamanın ardından özel bir bilgisayar programı aracılığıyla o hastaya özgü beyin sterotaktik haritalarını basıyoruz ve bu işlemin sonucunda teorik hedefimizi elde ediyoruz.

Daha sonra yaptığımız şey ameliyathaneye inip hastayı ameliyat masasına tespit ettikten sonra yine lokal anestezi altında konuşarak kafasına iki küçük delik açarak oradan içeriye mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniğinde kullandığımız mikro elektrotları ilerletiyoruz. Bu elektrotların ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığında bilgisayar aracılığıyla ilerletilen elektrotlar. Bunları karmaşık bir elektronik düzeneğe bağladığımızda beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyor veya uyanık hastada mikroamper düzeyinde elektrik akımı vererek hastaların bu elektrik akımına verdiği cevaplara bakıyoruz. Böylelikle beynin fizyolojik haritasının çıkartıyoruz. Beyinde ulaşmayı hedeflediğimiz bölge yaklaşık 3mm çapında bir anatomik oluşum. Bunun ne 1mm altına ne 1mm yanına gitmeye hakkımız var. Bu teknik bize bulmayı amaçladığımız hücrelerin 80 mikrondan daha az bir hata payıyla beynin içerisinde nerede olduklarını gösteriyor.

Bu aşamada uyanık olan hasta bize yardımcı oluyor. Hangi vücut bölgesinin daha çok rahatladığını, o elektrot trasesinde ne kadar yarar göründüğünü bizimle paylaşabiliyor. Böylelikle beyinde ulaşmak istediğimiz bölgenin fizyolojik haritasını hesaplıyoruz. Daha sonra yaptığımız iş skopi yani x ışını kontrolü altında hastanın beynine elektrotları yerleştirmek. Bu aşamadan sonra beyin ameliyatı kısmı yani lokal anestezi altında yapılan ameliyat kısmı bitiyor. Bundan sonra hastayı anestezi doktoru arkadaşlarımız uyutuyor. Genel anestezi altında hastanın göğsünde köprücük kemiğinin altında, cilt altında kalbin üzerindeki bir bölgede cep yapıyoruz ve oraya beyin pilini programlayacak olan pilin kendi batarya kısmını yerleştiriyoruz. Daha sonra 2 tane uzatma kablosuyla beyine taktığımız elektrotları getirip o pile bağlıyoruz. Bu işlemden sonra hasta uyandırılıyor, odasına gidiyor.

1 gün sonra beyin pili elektrotlarını test edip sistemin çalıştığından emin oluyoruz. Hastaya bir kontrol tomografi çekip ameliyatla ilgili bir sorunumuzun olup olmadığını elektrotların doğru yerde olup olmadığını test ediyoruz. Bu işlem sonrasında beyin pilinin ayarlanması kısmı başlıyor. Bu yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç. Bu süreç içerisinde hastalar gelip giderek kendilerine en iyi gelecek pil ayarlarını tamamlıyorlar. Yaklaşık 1 ay sonra da hastalar yeni hayatlarına tekrar başlama fırsatını buluyorlar.

Dördüncü Aşama - Hastaneye Yatış Ve Ameliyattan Önceki Süreç
Ameliyat günü planlanmış olan hastalar ameliyattan bir gün önce sabah kahvaltı etmiş ve ilaçlarını kullanmış olarak yanlarında daha önce yapılmış tetkikleri, filmleri ve onam formları olarak hastaneye geliyor ve odalarına yatıyorlar. Bu günde hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları yapılıyor, olası enfeksiyon riskini azaltmak için berber geliyor ve saçları tıraş ediliyor.

Geceyi rahat geçirebilmeleri için gece yatarken sakinleştirici ilaç verilen hastalardan, ertesi sabah ameliyata ilaç etkisi altında girmemeleri için ameliyat öncesi gecede akşam saat 20:00 den sonra Parkinson ilaçlarını almamaları isteniyor.

Hastalar akşam yemeklerini yiyorlar, susuz kalmamaları için gece yarısından sabaha kadar en az iki bardak su içmeleri isteniyor ve hastalara sabah 06:00 da hafif bir kahvaltı veriliyor. Hastalar sabah kesinlikle kullanmamaları gereken Parkinson ilacı ve kan sulandırıcı ilaçlar dışında almaları gereken tansiyon ve şeker ilacı gibi ilaçları varsa doktorlarının önerileri paralelinde bu ilaçlarını kullanıyorlar.

Üçüncü Aşama - Hastaneye Nöroloji Bölümüne Yatış
Ameliyat olacak hastalar ameliyat olacakları hastanede Nöroloji Bölümüne yatırılıyor ve Hareket Bozukluğu Uzmanı Nöroloji doktorları tarafından takip ve tedavileri planlanıyor. Bu değerlendirmeler ve izlemler sonucunda hastanın tıbbi tedaviye yeterli cevap vermediği ve Beyin pili girişiminden yarar göreceği kanaatine varılırsa gerekli tıbbi evraklar hazırlanıyor. Bu yatış sırasında hastaların ayrıntılı ameliyat öncesi kan tahlilleri ve diğer tetkikleri yapılıyor; hastalar Kardiyoloji, Anestezi ve Psikiyatri uzmanlarınca ayrı ayrı değerlendirilerek ameliyat olmalarına engel bir durum olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bu değerlendirmeler sonucunda Beyin Pili tedavisi uygun görülen ve ameliyat olmasında sakınca görülmeyen hastalar kendilerine ameliyat ile ilgili yazılı bilgilendirme ve onam formları verilerek bu formları doldurup imzalamaları önerileri ile hastaneden taburcu ediliyorlar.

Ameliyat olacak hastalara ameliyattan bir hafta öncesinden itibaren ameliyat sırasında kanama riskini arttırmamak için kan sulandırıcı ilaç kullanmamaları öneriliyor. Bu tür ilaçları kullanmaları şart olan hastalarda ameliyat gününe kadar olan tedavi doktorlar tarafından planlanarak hastalara öneriliyor.

Nöroloji bölümüne yatış işlemlerini tamamlamış ve onam formlarını imzalamış hastalar Dr. Ali ZIRH ile görüşüp ameliyat olacakları günü planlayıp kararlaştırıyorlar.

İkinci Aşama - Hastaların İlaçsız ve İlaçlı Hallerinin Değerlendirilmesi
Muayene için gelen hastalar İstanbul dışından geliyorlar ise bu hastaların birkaç gün İstanbul'da kalacak şekilde gelmeleri gerekiyor. Bunun nedeni hastaların Dr. Ali ZIRH tarafından ilaçlı ve ilaç kullanmamış halleri ile birkaç kez değerlendirilmeleri gereği.

Bu süreç şöyle işliyor:
Hasta ilk kez randevu saatinde gün ortasında ilaçlarını kullanmakta olarak muayene geliyor. Bu durumda hasta ilaçsız en kötü hali ile ilaçlı gelebileceği en iyi hali arasındaki yelpazede herhangi bir noktada oluyor. Halbuki Parkinson Hastalarının tedaviye cevap verip vermediklerinin, cevap veriyor ise ne kadar cevapları olduğunun, hastalığın pür Parkinson Hastalığı mı, Parkinson'a benzeyen ama ondan daha farklı olan bir hastalık mı olduğu, hasta ilaca yeterli cevap vermiyor ise bu cevap yetersizliğinin hastalığından mı, yoksa ilaç dozu azlığından mı kaynaklandığının anlaşılması hastanın tedavisinin planlanmasında çok önemli.

Hastanın ayrıntılı değerlendirilerek bu soruların cevaplarının bulunması hem hastalığın tedavisinin nasıl planlanacağı konusuna ışık tutmakta, hem de bu hastanın Beyin Pili tedavisine aday olup olmadığının, bu tedaviye aday olabilecek ise tedaviden ne kadar yarar görebileceği sorularının cevaplarının bulunması açısından da çok önemli.

Bu nedenle hastalar bir sonraki gelecekleri poliklinik gününden bir önceki günde akşam saat 18:00 den sonra Parkinson ilacı kullanmıyorlar ve ertesi sabah 07:30 da ilaçsız durumlarının değerlendirilmesi için aç olarak, kahvaltı etmeden muayene geliyorlar. Bu hastaların en az 12 saat ilaç almamış durumlarının, bir başka deyişle teorik olarak en tutuk, en ağır durumlarının değerlendirilmesi için önemli.

İlaçlar en hızlı ve en iyi aç karına emileceklerinden hastalar sabah gelirken bir önceki gece gece yarsısından sonra bir şey yememiş ve sabah kahvaltı etmemiş olarak geliyorlar.

Hastaların sabah ilaçsız en tutuk ve ağır halleri görülüp değerlendirildikten sonra hastalara alabilecekleri yüksek dozda ilaç verilip bu ilaç tedavisine ne cevap verdikleri bir buçuk saat sonra değerlendiriliyor. İstenilen cevabın alınamadığı veya yeterince cevap alınamadığı durumlarda bu işlem birkaç kez tekrarlanıyor.

Bu değerlendirmelere paralel olarak hastanın beyin MR tetkikleri incelenerek hastanın beyninin anatomik yapısının beyin pili tedavisine uygun olup olmadığı veya başka bir problemi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca hastaya hafıza testleri yapılarak hastanın zihinsel durumu değerlendirilip gene böyle bir tedaviye uygunluğu değerlendiriliyor.Bu değerlendirmeler sonrasında hastanın pür Parkinson hastası olup olmadığı, Beyin Pili tedavisine uygun aday olup olmadığı, uygun bir adaysa ameliyattan ne yarar göreceği tespit ediliyor ve hasta ve hasta ailesine ayrıntılı olarak ameliyatın kazandırabilecekleri hakkındaki düşünceler, ameliyatın riskleri ve diğer gerekli bilgiler veriliyor.

İlk Karşılaşma
Beyin Pili tedavisi yönünden değerlendirilecek hastaların öncelikle randevu alarak ayaktan poliklinik muayenesi için gelmeleri gerekiyor. Bunun için hastaların veya yakınlarının +90 533 273 40 41 no'lu telefondan randevu almaları gerekiyor. Hastaları ilaçsız ve ilaçlı bulguları ile birkaç kez değerlendirilmesi gerektiğinden hasta İstanbul dışından gelecek ise birkaç gün İstanbul'da kalacak şekilde planlama yapması gerekiyor.

Bu aşamada yapılan ayrıntılı muayeneye ilave olarak hastanın beyin dokusunun anatomik yapısının ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğinden elinde son birkaç ay içerisinde çekilmiş MR tetkiki var ise inceleniyor. Hastanın beyin MR tetkiki yok ise veya hastanın beyin ameliyatı yönünden değerlendirilmesi için yeterli değil ise hastanın bir sonrasındaki muayenesinde görülecek şekilde hastanın beyin MR tetkikinin yapılması planlanıyor.

Geri
Paylaş