Beyin Pili Uygulamaları, deneyim gerektiren Ameliyatlar olup, sonuçları hastadan hastaya ve girişimi yapan Hekimden Hekime değişiklik arz eder.
Op. Dr. Ali Zırh
 • 31 Yıllık deneyim sayesinde,
  %1’den az cerrahi girişime bağlı komplikasyon
 • Beyin Pili ameliyatlarında
  31 yıllık deneyim ve birikim
 • Yılda en az beş kez uluslararası
  kongre ve sempozyum katılımı
 • Hekimlik pratiğinin tamamını,
  sadece hareket bozukluğu hastalıklarının
  tedavisine ayırmış bir “uzman” hekim
 • Fonksiyonel Beyin Cerrahisi alanında
  dünyada dört yılda bir,
  sadece bir beyin cerrahına verilen ödül sahibi
 • 1300'den fazla hareket bozukluğu cerrahi girişimi
 • 800'den fazla Derin Beyin Stimülasyonu ameliyatı
Op. Dr. Ali Zırh

Bizi Takip Edin
 • Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
  1. Derin Beyin Stimülasyonu Tarihçe s.1-13; A.Zırh, A.Başak
   Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) El Kitabı;
   Eds Y.Temel, E.Kocabıçak et al 2019, US Akademi Yayınları, İzmir
  2. Hareket Bozuklukları Cerrahisinde Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon.
   Zirh, TA. Türk Nöroşirürji Dergisi 2014, Cilt:24 Sayı:2, 173-181.
  3. Hareket Bozuklukları Cerrahisinde Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon Teknikleri.
   Zirh TA, Başak, AT Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, US Akademi Yayınları,
   Biçeroğlu H, Tönge M, Seçkin M et al, pp: 1563-1574
  4. Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu.
   Başak AT, Zirh TA, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, US Akademi Yayınları,
   Biçeroğlu H, Tönge M, Seçkin M et al, pp:1575-1590
  5. Spastisite ve Tedavisi", Omurga ve Omurilik Cerrahisi Kitabı
   Mehmet Zileli, A.Fahir Özer,
   1998, Saray Medikal Yayıncılık, İzmir.
  Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
  1. Tumours of the orbit.
   Zirh TA, Dağçınar A.
   In: Neurosurgery 96, Palmer J (ed), Churchill Livingstone, pp: 251-256.
  2. Thalamic Single Neuron and Electromyographic Activities in Patients with Dystonia.
   Zirh TA, Reich SG, Perry V, Lenz FA.
   Dystonia 3. Advances in Neurology, Vol. 78. Edited by s.Fahn, CD Marsden and M DeLong.
   Lippincot-Raven Publishers, Philadelphia, 1998, pp: 27-32.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  1. Syringomyeli tedavisinde Gardner Operasyonunun yeri..
   Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Gürmen N, Erzen C.
   Nöroşirürji Derneği 1989 Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs, 14-18, 1989.
  2. Anevrizma cerrahisi uygulaması: Olgular ve sonuçları.
   Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Özek MM.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Çeşme, Mayıs 21-26, 1991.
  3. Ratlarda deneysel olarak oluşturulan iskemi alanına defibrotidin etkisinin histopatolojik elektron mikroskopik olarak araştırılması ve iskemi alanının kantitatif olarak değerlendirilmesi.
   Zırh TA, Özer AF, Pamir MN, Erbengi T, Ulutin ON, Sav A.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Çeşme, Mayıs 21-26, 1991.
  4. Occult arterio-venöz malformasyonlar.
   Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Özek MM, Sav A, Küllü S, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Çeşme, Mayıs 21-26, 1991.
  5. Intraventriküler kanama ile gelen bir galen veni anevrizması olgu bildirimi.
   Özek MM, Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Çeşme, Mayıs 21-26, 1991.
  6. Syringomyeli tedavisinde syringo-plevral shunt kullanımı:2 olgu bildirimi.
   Özer AF, Pamir MN, Zırh TA, Özek MM.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Çeşme, Mayıs 21-26, 1991.
  7. Gangliositom ve serebeller displastik gangliositom iki olgu sunumu.
   Ataizi Ç, Sav A, Pamir MN, Zırh TA, Özer AF.
   4. Nöroloji Kongresi, Özet Kitabı, s:131, Kuşadası, İzmir, 30 Ekim - 2 Kasım 1991.
  8. Hemifasial spazm olgularında mikrovasküler dekompresyon.
   Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Zırh TA, Gürmen N, Erzen C.
   4. Nöroloji Kongresi, Özet kitabı s:130, Kuşadası, İzmir, 30 Ekim-2 Kasım, 1991
  9. Arnold-Chiari malformasyonları ve cerrahi tedavileri.
   Özer AF, Pamir MN, Özek MM, Zırh TA, Erzen C.
   4. Nöroloji Kongresi, Özet kitabı s:131, Kuşadası, İzmir, 30 Ekim-2 Kasım, 1991.
  10. Hiperprolaktinemiye neden olan iki idiopatik dev hücreli granülomatöz hipofizit vakasında nöroradyolojik ve klinik deneyimimiz.
   Pamir MN, Zırh TA, Özek MM, Sav A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, s:43, 1992.
  11. Kraniovertebral birleşim kusurunun benign kompresyonlarında transoral yaklaşım.
   Özer AF, Pamir MN, Zırh TA, Erzen C
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir 22-27 Mayıs 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek: 5, s:207, 1992.
  12. Pitüiter apopleksiler ve cerrahi sonuçları.
   Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Özek MM, Sav A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, s:48, 1992.
  13. Arnold-Chiari malformasyonlarında cerrahi yaklaşım.
   Özer AF, Özek MM, Pamir MN, Zırh TA, Erzen C
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, s:134, 1992.
  14. Lomber spinal root anomalilerinde cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Zırh TA, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, s:186, 1992
  15. Spondilolistezis vakalarında cerrahi yaklaşım.
   Özer AF, Güven O, Yalçın S, Zırh TA, Karahan M, Pamir MN, Özek MM.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, s:190, 1992
  16. Primer falx osteosarkomu: Olgu sunumu.
   Zırh TA, Pamir MN, Özek MM, Sav A, Erzen C, Öktenoğlu T.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, Mayıs 22-27, 1992.
   Türk Nöroşirürji Dergisi, Ek 5, s:214, 1992.
  17. Kavernöz sinüs tümörlerine cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Zırh TA, Sav A, Erzen C, Calay M.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1993.
  18. Klivus meningiomalarında cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Zırh TA, Sav A, Erzen C
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1993.
  19. Servikal bölgeye anterior yaklaşımda yeni bir ekartör.
   Özer AF, Zırh TA.
   Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1993.
  20. Kavernöz sinüs meningiomalarında cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Zırh TA, Erzen C.
   XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1993.
  21. Total İntravenöz Anestezi (TİVA) Amacı ile İntrakranial Cerrahi Sırasında Kullanılan Propofolün Serum Kollesterol ve Trigiliserid Düzeylerine Etkisi.
   Canatay H, Baykan N, Göğüş S, Zirh TA.
   XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 27-31 Ekim, 1993.
  22. Yenidoğan döneminde tethered cord sendromu tanısında cilt lezyonlarının önemi.
   Özek E, Özek MM, Zırh TA, Pamir MN.
   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Kurultayı, İstanbul, 1993.
  23. Cutis Aplasia Congenita
   Özek E, Özek MM, Çelebiler Ö, Zırh TA, Pamir MN
   İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Kurultayı, İstanbul, 1993.
  24. Spondilolistezis vakalarında cerrahi yaklaşım.
   Özer AF, Güven O, Zırh TA, Yalçın S, Pamir MN, Özgen S.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  25. Servikal Travmada Roy-Camille Posterior Fiksasyon Uygulanması
   Özer AF, Zırh TA, Özgen S, Pamir MN, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  26. Hidrosefali olgularının izleminde Transkranial Doppler (TCD) Ultrasonografinin yeri.
   Kılıç T, Özek MM, Pamir MN, Zırh TA.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  27. Kavernöz sinüs tümörlerine cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Zırh TA, Özek MM, Sav A, Erzen C, Baykan N.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  28. Romatoid atritte kraniovertebral junction’da oluşan patolojiye transoral yaklaşım.
   Özer AF, Pamir MN, Zırh TA, Özek MM, Erzen C, Baykan N.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994
  29. Santral sinir sisteminde non-neoplastik lezyonlarının stereotaktik beyin biyopsisi ile histopatolojik olarak tanımlanması
   Zırh TA, Sav A, Pamir MN, Siva A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  30. İntrakranial metastatik lezyonların stereotaktik beyin biyopsisi ile histopatolojik olarak tanımlanması.
   Zırh TA, Sav A, Pamir MN, Özer AF, Erzen C, Baykan N.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  31. İntrakranial araknoid kistlerde cerrahi yaklaşım ve izlemlerinde volümetrik ölçümün değeri.
   Özek MM, Öktenoğlu T, Pamir MN, Erzen C, Zırh TA.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  32. Sevikal dar kanal sendromuna cerrahi yaklaşım
   Pamir MN, Özer AF, Zırh TA, Özgen S, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği VIII. Bilimsel kongresi, Marmaris, Mayıs 8-12, 1994.
  33. Trigeminal Nevralji Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyonun Yeri
   Pamir MN, Zirh TA, Kılıç T, Özek MM, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  34. Klivus tümörlerine cerrahi yaklaşım.
   Pamir MN, Zırh TA, Kılıç T, Özek MM, Sav A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  35. Beyin sapı gliomlarında radikal cerrahi yaklaşım.
   Özek MM, Pamir MN, Zırh TA, Sav A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  36. Lomber Disk Herniasyonunu Taklit Eden Pigmente Villonodüler Sinovit.
   Özgen S, Zirh TA, Öktenoğlu T, Sav A, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  37. Lipomeningomyelosel olgularında elektrofizyolojik değerlendirmenin yeri.
   Özek MM, Us Ö, Sasani M, Zırh TA, Pamir MN.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  38. Kraniofasyal Cerrahide Rijit Fiksasyonun Yeri.
   Özek MM, Çelebiler Ö, Öktenoğlu T, Zırh TA, Tezel E, Pamir MN, Numanoğlu A.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  39. Pediatrik Nöroşirürji Pratiğinde Nöroendoskopi.
   Özek MM, Pamir MN, Sasani M, Zırh TA.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  40. Bel Ağrısı Nedeni olarak Lomber Brusellozis.
   Özgen S, Özek MM, Zırh TA, Pamir MN, Erzen C, Sav A.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  41. Sistemik tüberküloz olgularında atipik vertebral tutulum.
   Özgen S, Özek MM, Zırh TA, Pamir MN, Erzen C, Sav A.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  42. Ratlarda geliştirilmiş geçici fokal serebral iskemi modelinde isradipin’in etkilerinin araştırılması.
   Zırh TA, Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Onat F.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  43. Deneysel ön beyin iskemisi modelinde muskarinik reseptör radyogiland bağlanma çalışması.
   Zırh TA, İskender E, Onat F, Pamir MN, Oktay Ş.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  44. Ratlarda standarize edilebilir geçici, fokal serebral iskemi modeli oluşturulması
   Zırh TA, Pamir MN, Özer AF, Özek MM, Sav A, Onat F.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  45. Ratlarda deneysel olarak gerçekleştirilen geçici fokal iskemi modelinde allopurinol’un etkisinin araştırılması.
   Işık N, Zırh TA, Pamir MN, Berkman MZ.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  46. Ratlarda geliştirilmiş geçici fokal serebral iskemi modelinde tizanidinin etkilerinin araştırılması.
   Berkman MZ, Zırh TA, Pamir MN, Berkman K.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  47. Anevrizmal Subaraknoid kanamaya bağlı vazospazmın tanı ve tedavisinde transkranial dopplerin yeri
   Kılıç T, Pamir MN, Zırh TA, Özek MM.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  48. Nörolojik defisit sergileyen tüberküloz menenjit olgularında nöroradyolojik bulguların transkranial doppler ultrasonografi ile korelasyonu.
   Özek MM, Kılıç T, Zırh TA, Pamir MN, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Derneği IX. Bilimsel Kongresi, Çeşme, Nisan 9-14, 1995.
  49. Atlantoaxial instabilitede posterior C1-2 interfaset vida fiksasyonu.
   Özer AF, İplikçioğlu C, Türkmen C, Zirh TA, Sasani M, Merkman Z, Keleş GE, Sarıoğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya. Mayıs 15-19, 1998.
  50. Parkinson tremorunda talamik hücrelerin deşarj paternlerinin araştırılması.
   Zırh TA, Lenz AF, Reich SG, Dougherty PM.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  51. Talamus ve pallidumda uygulanan stereotaktik cerrahi girişimlerde mikroelektrod kayıt ve stimülasyon teknikleri.
   Zırh TA, Özer AF, Sasani M, Keleş GE, Sarıoğlu AÇ, Karasaç İ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  52. İnsan talamik nükleusunun tat duyusu ve diğer duyumlardaki rolü.
   Zırh TA, Lenz AF, Gracely R, Rowland L, Dougherty PM.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  53. Esansiyel tremor tedavisinde cerrahi sonuçların kör olarak değerlendirilmesi.
   Zırh TA, Lenz Af, Reiach SG, Rowland L, Dougherty PM.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  54. Hareket bozuklukarının tedavisinde mikroelektrod yardımıyla stereotaktik talamotomi ve pallidotomi uygulanması ve sonuçları.
   Zırh TA, Keleş GE, Sasani M, Özer AF, Sarıoğlu AÇ, Karasaç İ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  55. Spinal primer ve metastatik tümörlerde cerrahi tedavi.
   Özer AF, İplikçioğlu C, Türkmen C, Zırh TA, Sasani M, Berkman Z, Keleş GE, Sarıoğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Mayıs 15-19, 1998.
  56. Hareket bozuklukarının tedavisinde mikroelektrod yardımıyla stereotaktik talamotomi ve palidotomi uygulanması ve sonuçları.
   Zırh TA, Özer AF, Keleş GE, Sasani M, Sarıoğlu AÇ.
   34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bursa, Eylül 24-27, 1998.
  57. Daha Önceden Opere Edilmiş ve Başarısızlıkla Sonuçlanmış Hareket Bozukluğu Olgularının Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği Kullanılarak Reoparesyonları: Dört Olgu Sunumu.
   Zırh TA, Karasaç İ, Sarıoğlu AÇ.
   3.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, 13-15 Mayıs, 1999.
  58. Üçüncü ventrikül kolloid kist cerrahisinde nöroendoskopi.
   Sasani M, Özer AF, Bozkuş H, Bayhan M, Zırh TA, Sarıoğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Mayıs 17-19, 1999.
  59. OPLL ve servikal spondylosisde anterior yaklaşımla vertebra cisimlerinde pencere açılarak etkin dekompresyon sağlanması: Cerrahi teknik.
   Özer AF, Sasani M, Bozkuş H, Zırh TA, Sarıooğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Mayıs 17-19, 1999.
  60. Kronik lomber disk kaynaklı ağrılarda ALİF stabilizasyonu.
   Özer AF, Bozkuş H, Carıllı Ş, Sasani M, Zırh TA, Sarıoğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Mayıs 17-19, 1999.
  61. Postural bradikinezinin ve orta hat bulgularının ön planda olduğu bir ağır Parkinson Hastasında mikroelektrod tekniği kullanılarak bilateral subtalamik nukleus derin beyin stimülatörü uygulanması: Olgu sunumu
   Zırh TA, Emre M, Karasaç İ, Özkaptan A, Sarıoğlu AÇ,
   Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Mayıs 17-19, 1999.
  62. Daha önceden opere edilmiş ve başarısız sonuçlanmış hareket bozukluğu olgularının mikroelektrod kayıt ve stimülasyon tekniği kullanılarak reoperasyonları: Dört olgu sunumu.
   Zırh TA, Emre M, Karasaç İ, Özkaptan A, Sarıoğlu AÇ,
   Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, Istanbul, Mayıs 17-19, 1999.
  63. Parkinson Hastalarında Alfa Synuclein Geninde Kodon 30 Ala-Pro Mutasyonu Taranması
   Ozansoy M, Hanağası H, Zırh TA, Emre M, Başak AN.
   XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Pine Bay Hotel, Kuşadası, 24-28 Ekim 1999.
  64. Parkinson Hastalarının Globus Pallidus İnternalarındaki Kinestetik Hücrelerin Somatotopik Reprezentasyonu
   Zırh TA, Tunca M, Saybaşılı H.
   XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Pine Bay Hotel, Kuşadası, 24-28 Ekim 1999.
  65. Daha Önceden Opere Edilmiş ve Başarısızlıkla Sonuçlanmış Hareket Bozukluğu Olgularının Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği Kullanılarak Reoparesyonları: Dört Olgu Sunumu.
   Zırh TA, KArasaç İ, Özkaptan A, Sarıoğlu AÇ.
   XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Pine Bay Hotel, Kuşadası, 24-28 Ekim 1999.
  66. Postural Bradikinezinin ve Orta Hat Bulgularının Ön Planda Olduğu İki Ağır Parkinson Hastasında Mikroelektrod Tekniği Kullanılarak Bilateral Subtalamik Nukleus Derin Beyin Stimülatörü Uygulanması: Olgu Sunumu.
   Zırh TA, Emre M, Goldenberg E, Karasaç İ, Özkaptan A, Sarıoğlu AÇ.
   XXXV. Ulusal Nöroloji Kongresi, Pine Bay Hotel, Kuşadası, 24-28 Ekim 1999.
  67. Parkinson Hastalarının Globus Pallidus İnternalarında Kinestetik Hücrelerin Bedensel Dizilişi.
   Tunca M, Saybaşılı H, Zırh TA.
   Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Kayseri, 27-29 Ekim 1999.
  68. Parkinson Hastalarının Globus Pallidus İnternalarındaki Kinestetik Hücrelerin Somatototopik Reprezentasyonu
   Zırh TA, Tunca M, Saybaşılı H.
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  69. Hipofiz Mikroadenom ve Makroadenom Cerrahisinde Transnazal Endoskopik Girişim.
   Sasani M, Özer AF, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Zırh TA, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  70. Foraminal ve Ekstra Foraminal Ekstrüde Lomber Disk Herniasyonlarında Perkütan Nöroendoskopik Diskektomi.
   Sasani M, Özer AF, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Zırh TA, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  71. Lomber Dar Kanal.
   Bozkuş H, Öktenoğlu T, Sasani M, Zırh TA, Özer AF, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  72. Torako Lomber Travmalar
   İplikçioğlu C, Durali S, Berkman Z, Tokmak M, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Sasani M, Zırh TA, Özer AF, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  73. Parkinson Hastalarında Posterovantral Pallidotomi Uygulamasında Nörofizyolojik Haritalamanın Yeri
   Zırh TA, Tunca M, Karasaç İ, Çetinkaya G, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000
  74. Spondilolistezis.
   İplikçioğlu C, Durali S, Berkman Z, Hitay Y, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Sasani M, Zirh TA, Özer AF, Sarıoğlu AÇ
   Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya Mayıs 17-21, 2000.
  75. Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozukluklarının Cerrahi Tedavisinde Mikroelektrod Kayıt ve Stimülasyon Tekniği Uygulanması ve Sonuçları: VKV Amerikan Hastanesi Deneyimi
   Zırh TA, Karasaç İ.
   5.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu 20-23 Mayıs 2003, Ağaoğlu My Resort, Bursa.
  76. Hareket Bozukluklarında Derin Beyin Stimülasyonu: VKV Amerikan Hastanesi deneyimi
   Zırh TA, Sarıoğlu AÇ, Karasaç İ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan -2 Mayıs 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek, Antalya.
  77. Hareket Bozukluklarında lezyon cerrahisi: VKV Amerikan Hastanesi deneyimi
   Zırh TA, Sarıoğlu AÇ, Karasaç İ.
   Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28 Nisan -2 Mayıs 2006, Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek, Antalya.
  78. Ekstrapiramidal hastalıkların tedavisinde beyin stimülatörü uygulanması.
   TÜYOD Yapay Organlar ve Destel Sistemleri Derneği 1. Kongresi,
   Polat Renaissance Hotel, Yeşilyurt, İstanbul, 15-17 Haziran 2007.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Disfajiye neden olan diffüz idyopatik hipertrofik skleroz: olgu sunumu.
   Zırh TA, Öktenoğlu T, Pamir MN, Özek MM, Erzen C.
   Türk Nöroşirürji Dergisi 4(2):89-93, 1995
  2. Üçüncü Venrikül Kolloid Kist Cerrahisinde Nöroendoskopik Girişim
   Sasani M, Özer AF, Öktenoğlu T, Bozkuş H, Zırh TA, Keleş GE, Sarıoğlu AÇ.
   Türk Nöroşirürji Dergisi 10: 109-113, 2000.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
  1. The effect of defibrotide on experimental focal cerebral ischaemia in rats.
   Zirh TA, Özer AF, Pamir MN, Sav A, Ulutin ON.
   12th International Congress on Thrombosis
   Florence, May 18-23, 1992.
  2. Surgical treatment in patients with lumbar spinal root anomalies.
   Ozer AF, Pamir MN, Özek MM, Zirh TA, Erzen C.
   Low Back Pain International Meeting, Aalborg, Denmark, June 28 – July 1, 1992.
  3. Surgical treatment of spondylolisthezis.
   Guven O, Ozer AF, Yalcin S, Zirh TA, Karahan M, Pamir MN, Ozek MM.
   Low Back Pain International Meeting, Aalborg, Denmark, June 28 – July 1, 1992.
  4. Transoral surgical approach for benign compressive pathologies of craniovertebral junction.
   Özer AF, Pamir MN, Zirh TA, Erzen C.
   First International Skull Base Congress, Hannover, 1992.
  5. Surgical management of pituitary apoplexy.
   Pamir MN, Özer AF, Zirh TA, Özek MM, Erzen C.
   First International Skull Base Congress, Hannover, 1992.
  6. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of idiopathic giant-cell granulomatous hypophysitis: A rare cause of hyperprolactinemia.
   Pamir MN, Zirh TA, Özek MM, Sav A, Erzen C
   First International Skull Base Congress, Hannover, 1992.
  7. Microvascular decompression in the cases of hemifacial spasm.
   Pamir MN, Zirh TA, Özer AF, Özek MM, Erzen C.
   First International Skull Base Congress, Hannover, 1992.
  8. Surgical treatment in patients with lumbar spinal root anomalies.
   Özer AF, Pamir MN, Özek MM, Zirh TA, Erzen C.
   Low Back Pain International Meeting. Aalborg-Denmark.
   June 28-July 1, 1992, Abstract book. Abstr No: 61
  9. Surgical treatment of spondylolisthesis.
   Güven O, Özer AF, Yalçın S, Zirh TA, Karahan M, Pamir MN, Özek MM.
   Low Back Pain International Meeting, Aalborg-Denmark.
   June 28-July 1, 1992, Abstract book. Abstr No:62
  10. Microvascular decompression in the treatment of trigeminal neuralgia.
   Pamir MN, Zirh TA, Özer AF, Özek MM, Erzen C.
   International Congress of Neurological Surgery, Acapulco, Mexico,
   October 17-22, 1993 Abstract book, p: 242
  11. Stereotactic brain biopsies
   Zirh TA, Pamir MN, Özer AF, Sav A, Erzen C.
   International Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery,
   Antalya, Turkey, Sept. 24-27, 1994.
  12. A standardizable model of focal cerebral ischemia in normotensive rats.
   Zirh TA, Pamir MN, Özer AF, Keles GE, Sav A, Onat F.
   J Clinical Neuroscience 2: 245-251, 1995.
  13. Histopathological evaluation of stereotactic brain biopsies from non-neoplastic central nervous system lesions.
   Zirh TA, Sav A, Pamir MN, Siva A, Erzen C.
   International Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Antalya, Turkey, Sept. 24-27, 1994.
  14. Radical resection of brain stem gliomas.
   Özek MM, Pamir MN, Zirh TA, Sav A, Erzen C.
   XXIIth Annual Meeting of The International Society for Pediatric Neurosurgery, Birmingham, UK, Sept. 25-29, 1994.
  15. Transoral approach to craniovertebral junction pathologies caused by rheumatoid arthritis.
   Özer AF, Pamir MN, Zirh TA, Özek MM, Erzen C, Baykan N.
   IIIrd International Congress on Spine Surgery, Antalya, Turkey, Oct 2-6 1994.
  16. A novel retractor for the anterior approach to the cervical spine.
   Özer AF, Zirh TA
   IIIrd International Congress on Spine Surgery, Antalya, Turkey, Oct 2-6 1994.
  17. Surgical management of cervical spine stenosis syndrome.
   Pamir MN, Özer AF, Zirh TA, Özgen S, Erzen C.
   IIIrd International Congress on Spine Surgery, Antalya, Turkey, Oct 2-6 1994
  18. Roy-Camille posterior fixation in cervical trauma.
   Özer AF, Zirh TA, Özgen S, Pamir MN, Erzen C.
   IIIrd International Congress on Spine Surgery, Antalya, Turkey, Oct 2-6 1994
  19. Clinical and MRI correlation with histopathological features in primary demyelinating diseases.
   Sav A, Siva A, Eraksoy M, Öz B, Sütlaº N, Saip S, Karaali F, Baykan Kurt B, Kurtkaya Ö, Zirh TA, Pamir MN
   10th Congress of the European Committee for Treatment and Research in MS, Athens, Greece, 4-5 Nov, 1994.
  20. Surgical approach to clivus tumors.
   Pamir MN, Zirh TA, Keles GE, Sav A, Erzen C.
   2nd European Skull Base Society Congress, Paris, France, 22-26 April, 1995.
  21. Surgical approach to cavernous sinus tumors.
   Pamir MN, Zirh TA, Keles GE, Sav A, Erzen C.
   10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, Germany, 7-12 May, 1995.
  22. Microvascular decompression in the treatment of trigeminal neuralgia.
   Pamir MN, Zirh TA, Keles GE, Özek MM, Erzen C.
   10th European Congress of Neurosurgery, Berlin, Germany, 7-12 May, 1995
  23. Laser evoked potentials recorded from subdural electrodes over the parasylvian cortex.
   Rhios M, Lenz FA, Zirh TA, Cho D, Krauss G, Breiter S, Lesser RL.
   VIIIth Meeting of the International Society for Pain (ISPN), Vancouver, Canada, 12-17 August, 1996.
  24. Single unit analysis of thalamus in patients with dystonia.
   Lenz FA, Seike MS, Jaeger CJ, Lin YC, Reich SG, Zirh TA, Dougherty PM, Rowland LH, DeLong MR, Vitek J
   Third International Dystonia Symposium, Miami, Florida, USA. October 9-11, 1996.
  25. Comparison of effects of intradermal capsaicin on cells in the primate spinal trigeminal and dorsal column nuclei.
   Dougherty PM, Rowland LR, Zirh TA, Lenz FA, Schwartz AH.
   26th Annual Meeing of The Society for Neuroscience, Abstr. 22:868,
   Washington,D.C,USA, 16-21 November, 1996.
  26. Characteristics of Neuronal Activity in the region of the thalamic nucleus Vc in patients with amputations.
   Zirh TA, Lenz FA, Garonzik IM, Richardson RT, Ringkamp M, Rowland LH, Dougherty PM.
   26th Annual Meeing of The Society for Neuroscience, Abstr. 22:1054,
   Washington,D.C,USA, 16-21 November, 1996.
  27. Thalamotomy for the treatment of essential tremor: Re-assessment including blinded measures of outcome.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich,SG, Lance RH, Dougherty,PM.
   65th Meeting of the American Association of Neurological Surgeons (AANS),
   Denver, Colorado, 10-24 Apr, 1997.
  28. Tremor-related thalamic activity is not consistent in unpatterned overactivity of the internal segment of globus pallidus.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich SG, Dougherty PM.
   65th Meeting of the American Association of Neurological Surgeons (AANS),
   Denver, Colorado, 10-24 Apr, 1997.
  29. The effect of isradipine on reversible focal cerebral ischemia in rats.
   Zirh TA, Pamir MN, Özek MM, Onat F.
   65th Meeting of the American Association of Neurological Surgeons (AANS),
   Denver, Colorado, 10-24 Apr, 1997.
  30. A novel retractor for the anterior approach to the cervical spine.
   Özer AF, Zirh TA.
   III Meeting of World Medical Inventors, Munich, Germany, 2-4 July, 1997.
  31. Thalamotomy for the treatment of essential tremor: An assessment including blinded measures of outcome.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich, SG, Lance RH, Dougherty,PM.
   The XIIth Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Lyon, France, 1-4 July, 1997.
  32. Tremor-related thalamic activity is not consistent in unpatterned overactivity of the internal segment of globus pallidus.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich SG, Dougherty PM.
   The XIIth Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Lyon, France, 1-4 July, 1997.
  33. Characteristics of somatotopic organization and spontaneous neuronal activity in the region of the thalamic principal sensory nucleus in patients with amputations.
   Lenz FA, Zirh TA, Garonzik IM, Richardson RT, Rowland LH, Dougherty PM.
   The XIIth Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Lyon, France, 1-4 July, 1997.
  34. Human thalamic nucleus mediating taste and multiple other sensations related to ingestive behavior.
   Zirh TA, Lenz FA, Gracely RH, Leopold DA, Rowland LH, Dougherty PM.
   The XIIth Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Lyon, France, 1-4 July, 1997.
  35. Patterns of bursting occuring in thalamic cells during parkinsonian tremor.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich SG, Dougherty PM.
   The XIIth Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Lyon, France, 1-4 July, 1997.
  36. Laser evoked potentials recorded from the human cingulate and parasylvian cortex.
   Rhios M, Lenz FA, Chau D, Krauss G, Zirh TA, Breiter S, Lesser RP.
   Soc. Neuroscience Abstract. 23: 440, 1997.
  37. Surgical treatment of primary and metastatic spinal tumors.
   Özer AF, Zirh TA, Keles GE, Sarioglu AÇ.
   CNS Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, September 27-October 2, 1997.
  38. Thoghts and findings on microelectrode guided pallidotomy and thalamotomy.
   Zirh TA
   2nd Arctic Stereotactic Conference. June 8-12, 1998, Pond Inlet, Canada.
  39. Open Window Corpectomy in the Treatment of OPLL and Advanced Cervical Spondylosisthesis
   Özer AF, Zirh TA, Sasani M, Keleş GE, Sarıoglu AÇ.
   67th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons, New Orleans, April 24-29, 1999.
  40. Microelectrode-Guided Thalamotomy and Pallidotomy for the Treatment of Movement Disorders.
   Zirh TA, Özer AF, Keleş GE, Sasani M, Sarıoğlu AÇ.
   67th Annual Meeting of The American Association of Neurological Surgeons, New Orleans, April 24-29, 1999.
  41. Somatotopic Organization of Kinesthetic Cells in the Globus Pallidus Interna of Parkinson’s Disease Patients
   Tunca M, Saybasili H, Zirh TA.
   BİYOMUT99 Biomedical Engineering Congress, Kayseri, Oct 27—29, 1999.
  42. Postsurgical Evaluation of Chiari I Malformation Associated with Severe Syringomyelia
   Sasani M, Oktenoglu BT, Bulutcu E, Ozer AF, Bozkus H, Zirh TA, Sarioglu AC
   First Interdisciplinary World Congress on Spinal Surgery, Berlin, Germany, August 27–September 1, 2000.
  43. Characteristics ans Somatotopic Organization of Kinesthetic Cells in the Globus Pallidus Interna of Parkinson’s Diease Patients.
   Zirh TA, Tunca M, Saybasili H, Ozer AF, Sarioğlu AC.
   The American Association of Neurological Surgeons 70th Annual Meeting,
   April 21- 26, 2001, Toronto, Ontario, Canada.
  44. Significance of Microelectrode Refinement in Posteroventral Pallidotomy for Parkinson’s Disease
   Zirh TA, Ozer AF, Keles E, Sasani M, Sarioglu AC.
   The American Association of Neurological Surgeons 70th Annual Meeting,
   April 21-26, 2001, Toronto, Ontario, Canada.
  45. Somatotopic organization of kinesthetic cells in the globus pallidus interna of Parkinson’s diase patients.
   Zirh TA
   Third Arctic Stereotactic Conference, Longyearben, Svalbard, Norway, June 16-20, 2002.
  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Intradural spinal lipoma: Report of a case.
   Pamir MN, Zirh TA, Özer AF, Özek MM, Erzen C.
   Journal of Pediatric Neurosciences 5:277-282, 1989.
  2. Spinal extradural cysts: Report of two cases.
   Pamir MN, Zirh TA, Özer AF, Özek MM, Erzen C, Sav A, Küllü S.
   Marmara Medical Journal, 3:32-36, 1990.
  3. Lhermitte-Duclos disease in a young adult. Case report.
   Özek MM, Zirh TA, Pamir MN, Sav A, Erzen C.
   Turkish Neurosurgery, 1:178-181, 1990.
  4. CT myelography in communicating syringomyelia.
   Pamir MN, Özer AF, Zirh TA, Gürmen N, Erzen C.
   European Journal of Radiology 12(1):47-52, Jan-Feb 1991.
  5. Primary osteogenic sarcoma of the falx cerebri: A case report
   Zirh TA, Pamir MN, Özek MM, Erzen C, Sav A.
   European Journal of Radiology, 15:193-195, 1992.
  6. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of idiopathic giant-cell granulomatous hypophysitis: A rare cause of hyperprolactinemia.
   Pamir MN, Zirh TA, Özek MM, Sav A, Erzen C, Erbengi T
   Neurochirurgia (Stuttg) 36(1):20-25, Jan 1993.
  7. A pontine tuberculoma mimicking an exophytic brain stem tumor.
   Ozek MM, Pamir MN, Zirh TA, Sav A, Erzen C.
   Zentralblatt für Neurochirurgie 54(4): 200-203, 1993.
  8. Intradural rupture of cervical vertebral disc.
   Özer AF, Özek MM, Pamir MN, Zirh TA, Erzen C.
   Spine 19(7): 843-845, 1994.
  9. A new retractor in anterior cervical approach.
   Özer AF, Zirh TA.
   British Journal of Neurosurgery 8(4): 469-470, 1994.
  10. Muscarinic receptors in rat cortex, hippocampus, hypothalamus and brainstem following transient forebrain ischemia and hemorrhagic shock.
   Zirh TA, İskender E, Onat F, Pamir MN, Oktay Ş.
   Neuroscience Letters 181: 13-16, Nov 1994.
  11. Microvascular decompression in the surgical management of trigeminal neuralgia.
   Pamir MN, Zirh TA, Özer AF, Keles GE, Baykan N.
   Neurosurgical Review 18(3):163-167, 1995.
  12. A standardizable model of focal cerebral ischemia in normotensive rats.
   Zirh TA, Pamir MN, Özer AF, Keles GE, Sav A, Onat F.
   J Clinical Neuroscience 2: 245-251, 1995.
  13. Pigmented villonodular synovitis of the spine mimicking lumbar disc herniation: Case report.
   Zirh TA, Pamir MN, Öktenoğlu T, Sav A, Erzen C.
   Neuro-Orthopedics 19: 101-108, 1995.
  14. A New, More Dependable Methodology for the Use of Transcranial Doppler Ultrasonography in the Management of Subarachnoid Haemorrhage.
   Kiliç T, Pamir MN, Özek MM, Zirh TA, Erzen C.
   Acta Neurochir (Wien) 1996; 138(9):1070-7; discussion 1077-8.
  15. Human thalamic nucleus mediating taste and multiple other sensations related to ingestive behavior.
   Lenz FA, Gracely RH, Zirh TA, Leopold DA, Rowland LH, Dougherty PM
   Journal of Neurophysiol. 77(6):3406-3409, 1997.
  16. The sensory-limbic model of pain memory. Connections from thalamus to the limbic system mediate the learned component of the affective dimension of pain.
   Lenz FA, Grecely RH, Zirh TA, Romanoski AJ, Dougherty PM.
   Pain Forum 6 (1):22-31, 1997.
  17. The sensory-limbic model suggests testable hypotheses about the learned component of the affective dimension of pain.
   Lenz FA, Gracely RH, Zirh TA, Romanovski AJ, Staats P, Dougherty PM.
   Pain Forum 6: 41-43, 1997.
  18. Neuronal activity in the region of the thalamic principal sensory nucleus (Ventralis Caudalis) in patients with pain following amputations.
   Lenz FA, Garonzik IM, Zirh TA, Dougherty PM.
   Neuroscience 86(4):1065-1081, 1998.
  19. Patterns of bursting occuring in thalamic cells during parkinsonian tremor.
   Zirh TA, Lenz FA, Reich SG, Dougherty PM.
   Neuroscience 83(1): 107-121, 1998.
  20. Hemispatial somatosensory and motor extinction after stereotactic thalamic lesions.
   Hillis AE, Lenz FA, Zirh TA, Dougherty PM, Eckel TS, Jackson K.
   Neurocase 4: 21-34, 1998.
  21. Thalamic neuronal activity correlated with essential tremor.
   Hua SH, Lenz FA, Zirh TA, Reich SG, Dougherty PM.
   J Neurol Neurosurg Psychiatry 64(2): 273-276, 1998
  22. The Role of the Thalamus and Basal Ganglia in Parkinsonian Tremor.
   Hua S, Reich SG, Zirh TA, Perry VL, Dougherty PM, Lenz FA.
   Movement Disorders 13: Suppl 3: 40-42, 1998.
  23. Painful stimuli evoke potentials recorded from the parasylvian cortex in humans.
   Lenz FA, Rhios M, Chau D, Krauss G, Zırh TA, Lesser R.
   Journal of Neurophysiology 80(4): 2077-2088, 1998.
  24. Painful stimuli evoke potentials recorded over the human anterior ingulate gyrus.
   Lenz FA, Rios M, Zirh TA, Chau D, Krauss G, Lesser RP.
   J Neurophysiol. 79 (4):2231-2234, 1998.
  25. Tizanidine is an effective agent in the prevention of focal cerebral ischemia in rats: An experimental study
   Berkman MZ, Zirh TA, Berkman K, Pamir MN
   Surg Neurol 50(3):264-71, 1998.
  26. Stereotactic thalamotomy in the treatment of essential tremor of the upper extremity: reassessment including a blinded measure of outcome.
   Zirh TA, Reich SG, Dougherty PM, Lenz FA.
   J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Jun;66(6):772-5.
  27. What's in the "sellar"?
   Guven S, Bozkus H, Zirh TA, Sarioglu AC, Matfin G.
   Endocr Pract. 2002 Mar-Apr; 8 (2):133-4.
Geri
$:share$